Consum responsable

Consum responsable
Descripció: 

Organitzar activitats amb els nostres agremiats, que fomentin el pa artesà entre el consumidor, producte bàsic en la dieta mediterrània.

Fer arribar al consumidor informació sobre els beneficis del pa fet i cuit cada dia i dels seus derivats, les especialitats, els maridatges.

Incrementar el consum de productes de fleca artesans com a garantia de salut i qualitat.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: