Contenidors selectius als establiments

Descripció: 

Fomentar la separació de residus habituals als establiments de reformes, com són el paper, i en mida inferior el plàstic, mitjançant contenidors específics

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: