Contra el canvi climàtic ... jo reutilitzo, i tu? calcula quantes emissions pots evitar!

Descripció: 

Breu descripció:

El projecte consisteix en una campanya de sensibilització per reduir la generació de residus i apostar per la reutilització com a estratègia contra el canvi climàtic. L`objectiu general és la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic relacionats amb la generació de residus urbans.

La iniciativa vol llançar el missatge que la conseqüència directa d`un millor aprofitament dels nostres recursos a través de la reutilització i el reciclatge afavoreix la disminució de gasos d`efecte hivernacle, el que és una contribució directa a frenar el canvi climàtic.

 A més, es pretén promocionar la reutilització i el reciclatge, com una mesura més per a la prevenció de la generació de residus i una alternativa de consum responsable.

 Els objectius específics són:

 • Promocionar els hàbits de la reutilització i el reciclatge com a estratègia prioritària davant la gestió de residus, la prevenció de la contaminació i la lluita contra el canvi climàtic.

 • Divulgar la relació directa que hi ha entre la reutilització i el reciclatge de residus i la disminució dels GEH (gasos d`efecte hivernacle).

S’ha desenvolupat una calculadora de CO2 evitat, perquè els ciutadans puguin comprovar les emissions que s`estalvien amb els seus hàbits vinculats a la prevenció, reutilització i reciclatge de potencials residus. Es determinen unes equivalències de tones de CO2 evitades per cada article que és reutilitzat o reciclat en comptes de rebutjat.

1 frigorífic reutilitzat= - 46 cotxes en circulació
1 sofà reutilitzat= 4.579 arbres absorbint CO2

http://reutilizayevitaco2.aeress.org/

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: