Contractació de personal amb risc d`exclusió social

Entitat:
ASCEN - Associació Catalana d'Empreses de Neteja
Descripció: 

L`objectiu és el de contractació de personal amb risc d`exclusió social i/o discapacitat a les empreses de neteja associades a ASCEN. Es vol promoure l`ocupació laboral estable, eradicar la pobresa i programes de formació ocupacional

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: