Contractació i compra responsable

Descripció: 

Objectiu/s:

·         Fomentar la inclusió social i laboral de les persones amb dificultats

Breu descripció:

  • Incorporar la contractació i compra responsable en els serveis de càtering.

Persona o àrea responsable: Departament de Formació i desenvolupament professional

Calendari d’execució previst: juny 2017-des 2019

 

Indicador/s:  

% contractes càterings que incorporen persones amb risc d’exclusió vs total càterings contractats

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

> 50%

 

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: