Contribució a un canvi de model energètic impulsant l’autosuficiència energètica en comunitats de veïns/es.

Descripció: 

Breu descripció:

L’objectiu d’aquest projecte és millorar l’eficiència energètica i l’estalvi energètic a partir d’un model centralitzat de consums en una comunitat de veïns.

Ens trobem a una segona fase d’un projecte en què la cooperativa d’energies renovables Azimut amb el suport i finançament de l’Ajuntament de Barcelona va començar el 2015.

Un model centralitzat de consums consisteix en agrupar els comptadors d’energia elèctrica de cada un dels habitatges en un de sol. D’aquesta manera es pot reduir la potència total contractada i possibilitar la incorporació d’una font d’energia renovable.

L’agrupació de consums permet disminuir la potència total contractada i accedir a una tarifa d’energia amb uns preus més econòmics aconseguint uns estalvis entorn el 20% de la factura elèctrica.

Si a més s’incorpora una font d’energia renovable, gran part de l’electricitat s’autoproduirà in situ arribant a reduir fins a un 50% la factura elèctrica.

Es facilita la incorporació d’energies renovables impulsant l’autosuficiència energètica de les comunitats de veïnes/es. L’agrupació de comptadors permet una corba de consums més plana optimitzant l’aprofitament de l’energia generada.

 

L’agrupació de comptadors no té cap efecte sobre la instal·lació elèctrica interior de cada veí/na.

Més informació:

https://prezi.com/imzxcumouu4o/agrupacio-de-consums/