Control despesa consum d’aigua

Entitat:
Gremi d'Herbolaris i dietètica de Catalunya
Descripció: 
Que cada establiment adeqüi tant la cisterna del WC posant un sistema de doble descàrrega d’aigua.
Que col·loqui airejadors en totes les aixetes
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: