Coordinació entre sector públic, privat i tercer sector

Descripció: 

L’Associació capta les donacions de les empreses amb excedents de productes no alimentaris per a nadons (principalment d’higiene i complements) i prepara lots homogenis amb els productes considerats com a bàsics (principalment “canastilla” i bolquers) i els proporciona als serveis d’assistència social dels hospitals públics i d’utilització pública (maternitats).

Els serveis d’assistència social dels hospitals assignen els lots a les mares amb pocs recursos al moment de ser donades d’alta a les maternitats. La pretensió és permetre cobrir les necessitats del nadó fins que siguin ateses pels serveis d’assistència social municipals.

L’Associació anirà reposant els lots consumits en funció de les necessitats que manifestin els serveis d’assistència social de les maternitats.