Coordinar, en col•laboració amb la UPC, la Xarxa d’Universitats Residu Zero per a la promoció i la implementació d’aquest model

Descripció: 

Breu descripció:

Coordinar, en col·laboració amb la UPC, la Xarxa d’Universitats Residu Zero per a la promoció i la implementació d’aquest model (LE-6.22).

Línia estratègica: residus.

Objectiu: participar en les xarxes socials existents per a la definició del model de Residu Zero.

La Xarxa d’Universitats Residu Zero, coordinada per la UB i la UPC, és el grup d treball format per les universitats catalanes que col·laboren amb les activitats de l’Estratègia Catalana Residu Zero. La Xarxa té com a objectiu esdevenir un espai per compartir les experiències en prevenció de residus i desenvolupar projectes com ara la realització de plans de prevenció universitaris, potenciar la col·laboració amb empreses, municipis i entitats per donar resposta a les demandes de recerca Residu Zero, o divulgar la potencialitat de recerca universitària en Residu Zero.

Fases:

-       Consolidar la Xarxa d’Universitats Residu Zero incrementant el nombre d’universitats representades i establint reunions periòdiques.

-       Integrar les experiències i bones pràctiques Residu Zero de les universitats a l’espai de l’ECRZ que ha de crear l’ARC.

-       Reforçar el contacte amb màsters i doctorats relacionats amb l’àmbit Residu Zero per obrir vies de desenvolupament de treballs sobre el tema.

-       Definir una fitxa o formulari per a la incorporació de les demandes de recerca Residu Zero.

-       Fer el seguiment de la col·laboració entre universitats i les entitats que fan demandes de recerca Residu Zero.

La col·laboració amb la Xarxa d’Universitats Residu Zero no comporta costos addicionals ja que les tasques a desenvolupar s’inclouen en l’activitat del personal propi implicat en l’acció (tècnics de l’OSSMA, i participació puntual d’altres unitats).

Indicadors de seguiment:

Nombre de demandes de recerca rebudes per la Xarxa d’Universitats Residu Zero.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: