Coreixample és verd

Descripció: 

Conscienciar als usuaris de d’importància del consum responsable i sostenible, del reciclatge, etc.

Es crearan un fulletons am el decàleg de la compra sostenible.

Farem un apartat al web amb el nom de Coreixample és verd on s’explicarà allò que fa coreixample i els seus associats fomentant el consum responsable. 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: