CR:C0

Descripció: 

Descripció de la iniciativa:

Projecte de reducció de consums i millora de la sostenibilitat en la gestió del Casal de Barri de Can Rectoret.

 

Durant el 2016 iniciem un conjunt d’accions per a la millora de la sostenibilitat i la reducció dels consums energètic i material en la gestió del Casal de Barri de Can Rectoret (Les Planes, Barcelona). Ens centrem en:

A)     Reducció del consum en la climatització dels espais: reduïm i concentrem els espais d’ús en els mesos de fred i els diversifiquem en els mesos de calor; comencem a utilitzar els panells mòbils per a l’aprofitament de l’escalfor solar; regulem de manera sistemàtica la ventilació; reajustem els horaris del servei de neteja per a reduir la climatització dual.

B)      Reducció de l’ús de paper: reaprofitem els cartells caducats per a l’ús intern de paper; fem un seguiment durant 6 mesos dels elements de difusió (cartells, fulletons) per ajustar al màxim els exemplars.

C)      Instal·lació de sistemes per al foment del reciclatge: ubiquem recipients al despatx que facilitin la separació de residus i iniciem dinàmiques rutinàries per facilitar-ne el trasllat a contenidors especialitzats.