CREU COBERTA ATENCIÓ PERSONES IMMIGRADES

Descripció: 

Realitzem accions, per a la millora constant dels establiments, regentats per immigrants, mitjançant la formació, les activitats dirigides, l’assessorament, l’acompanyament davant de l’administració, etc.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: