CREU COBERTA SENSE BARRERES

Descripció: 

Després de diversos anys, hem aconseguit convenis amb empreses que permeten reduir graons i fer rampes, disposar elements amb distribució central i millorar tots els accessos a les botigues, per a persones amb mobilitat reduïda. També s’han realitzat campanyes per a persones cegues, com la instal·lació de beacons a les botigues del nostre eix, el primer completament biconitzat, que permet que, mitjançant una aplicació, es pugui conèixer amb àudio tot el que hi ha a la botiga.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: