Criteris ambientals en els processos de contractació

Entitat:
Fundaci¢ de Gesti¢ Sanit…ria de l'Hospital de La Santa Creu i Sant Pau
Descripció: 

Breu descripció:

Criteris de sostenibilitat en els processos de contractació:

Santa Creu i Hospital de Sant Pau (Barcelona) estan incloent criteris de sostenibilitat en els processos de contractació. El 2012 l`hospital va posar en marxa una licitació per a serveis de missatgeria, on es van avaluar les ofertes de licitació tenint en compte criteris ambientals. Altres llocs van ser lliurats a aquelles empreses compromeses amb:
· Utilitzeu els vehicles amb etiquetatge ecològic o amb l`etiqueta d`emissions. Aquests vehicles amb millor qualificació energètica estaven millor anotar.
· Utilitzeu els vehicles elèctrics o altres vehicles propulsats per combustibles alternatius que no siguin petroli.

Utilitzeu vehicles de biodièsel. L`extensió de la garantia per a l`ús dels biocombustibles més enllà del 5% va ser millor anotar.
· Utilitza vehicles fets amb més de 5% de materials reciclats.

 

Adquisició d`electricitat a partir d`energies renovables


La mesura té com a objectiu maximitzar la compra d`electricitat verda, que és l`electricitat procedent de fonts d`energia renovables (FER), incloent l`eòlica, solar, aerotérmica, geotèrmica, hidrotèrmica i l`energia oceànica, hidràulica, biomassa, gasos d`abocador, gasos de plantes de depuració i biogàs . Tradicionalment, el principal factor considerat per seleccionar el proveïdor d`electricitat ha estat el preu de l`energia. Aquesta mesura encoratja a considerar un segon criteri basat en l`origen de l`electricitat generada amb l`objectiu d`augmentar el percentatge d`electricitat a partir de fonts d`energia renovables. En el procés de compra, es recomana sol·licitar als proveïdors d`electricitat d`un percentatge mínim de l`electricitat procedent de fonts d`energia renovables.
Contractació Pública Verda de la UE (GPP) Criteris per a l`electricitat diferenciar entre criteris bàsics i criteris integrals. Els criteris principals són les adequades per a l`ús de qualsevol òrgan de contractació en els Estats membres, mentre que els criteris integrals són per a aquells que desitgen per comprar els millors productes / serveis sostenibles disponibles al mercat.

Les diferències de preus entre l`electricitat convencional i verda depenen de l`estat de la liberalització, el sistema nacional de suport, els preus dels combustibles fòssils i l`existència de proveïdors d`electricitat verda. Els centres sanitaris poden obtenir preus competitius a través de la contractació d`agregació de l`electricitat, que és el procés pel qual els usuaris d`energia individuals s`uneixen en una aliança per fixar preus més competitius del que podrien rebre de treball de forma independent. Per obtenir el preu més baix, els centres de salut han de sol·licitar el preu de molts proveïdors competitius.
beneficis:
· Beneficis ambientals:
- Reducció de CO2 i altres emissions en augmentar la proporció d`electricitat a partir de fonts d`energia renovables.
· Beneficis econòmics:
- Reducció de costos per l`agregació de la demanda i sol·licitar ofertes d`electricitat renovable per a diversos centres de salut.
- La compra d`electricitat verda pot proporcionar la protecció al comprador contra els preus inestables o l`augment dels combustibles fòssils.
· Beneficis socials:
- Augmentar la consciència i ampliar l`accés a les opcions renovables.


http://bohealth.eu/index.php/ca/divulgacio-cat