Criteris de compra verda

Descripció: 

Descripció:

Criteris de compra verda d’ordinadors:

Santa Creu i Sant Pau Hospital de (Barcelona) van llançar maig 2013 una licitació per al subministrament d`ordinadors personals i monitors TFT. El centre de salut inclou criteris de compra verda en el procés, i és obligatori que els fabricants de PC i el monitor van ser certificats sota la norma ISO 14001 sobre Sistema de Gestió Ambiental. La licitació també es requereix que tots dos PCs i monitors tenien la certificació Energy Star més una altra etiqueta ecològica, com l`etiqueta ecològica de la UE, Nordic Swan, Blue Angel, TCO o EPEAT Gold per tal de minimitzar l`impacte ambiental dels equips informàtics

 

Criteris de compra verda de productes de neteja:

Grans quantitats i diferents tipus de productes de neteja s`utilitzen en els centres de salut per mantenir la neteja de l`entorn sanitari i reduir al mínim el nivell de concentració de patògens. Molts productes de neteja i desinfectants poden tenir impactes negatius en la salut humana i el medi ambient. Un enfocament eficaç per reduir al mínim els efectes negatius consisteix en la compra dels productes més respectuosos del medi ambient. Netejador de sanitaris (bany i cuina de neteja), sabons, detergents per a roba, detergents per dishwaters, així com neteja d`ús general (per exemple, productes detergents per a la neteja de rutina de pisos, parets, sostres, finestres i altres superfícies) són exemples de productes per quins criteris verds s`han de considerar en comprar. Aquesta mesura encoratja als centres de salut de la UE que comprin productes de neteja amb etiquetatge ecològic certificats amb l`etiqueta ecològica de la UE, Nordic Swan, Blue Angel i altres etiquetes ecològiques que compleixen amb certs criteris de preferència ambiental. Productes de neteja ecoetiquetatge es pot trobar en els següents enllaços:

 

EU Ecolabel: http://ec.europa.eu/ecat/

Nordic Swan: http://www.svanen.se/en/Buy-Svanenmarkt/Ecolabelled_products/

Blue Angel: http://www.blauer-engel.de/en/products_brands/search_products/search_for_products.php

 

beneficis:
· Beneficis ambientals:
- Productes de neteja amb etiquetatge ecològic utilitzar substàncies menys perilloses i tenen millor biodegradabilitat i un impacte reduït en la vida aquàtica
- Reducció dels envasos dels productes amb etiquetatge ecològic
· Beneficis econòmics:
- Reducció dels costos associats a l`eliminació de residus i la gestió de l`aigua.
- Costos productes respectuosos del medi ambient més baixes, ja que generen ambients més saludables per als pacients i empleats
· Beneficis socials:
- La compra de productes de neteja menys tòxics i el seu ús en combinació amb pràctiques de neteja eficaç redueix treballador i l`exposició dels pacients i per tant redueix els efectes negatius sobre la salut humana.
- Millora de la qualitat de l`aire interior