Cros sense residus

Descripció: 

En el 41 Cros Popular de Sants, es va voler eliminar tots els residus que es generen en El Cros: llaunes, ampolles, bosses per les samarretes, “bosses del corredor” culleretes, tovallons, gots de plàstic i cinta perimetral per delimitar espais.

L´objectiu  es va aconseguir substituint els gots i les llaunes, per gots compostables, tant els de l´avituallament del Km 5, com els de la xocolata, l´aigua i la beguda isotònica de l´arribada. També es van comprar tovallons i culleretes de material compostable. Tant l'aigua com la beguda isotònica es va comprar en garrafes o ampolles de 8 i 2 litres.

El resultat final va ser  que només es va generar un únic tipus de residu que els corredors van llençar en els contenidors marrons, sense generar “impropis” La cinta perimetral es va substituir per una de tela reutilitzable que ens van deixar els companys de La Mitja de Granollers. Les garrafes i ampolles de 8 i 2 litres de l'aigua i la beguda isotònica es van llençar per  Voluntaris als contenidors grocs que també ens va facilitar El Dte.Les samarretes es van donar sense bossa i als corredors se’ls va avisar que portessin motxilles o bosses per emportar-se la samarreta i dorsal.