Cultura transport públic

Descripció: 

Al CIM UPC oferim un servei que és la Retribució Flexible. Un dels beneficis és el Transport públic, on la gent pot obtenir una exempció de l’IRPF per la quantitat invertida en transport públic. D’altra banda farem difusió de l’aparcament de bicicletes de la FME i volem posar un pàrquing propi del CIM pel personal.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: