Curs d’al·lèrgens i intoleràncies alimentàries

Descripció: 

Objectius: Proporcionar als assistents de la informació necessària sobre les substàncies que poden provocar intoleràncies i/o al·lèrgies alimentàries dels productes que s’elaboren a les pastisseries, establint mecanismes de gestió dels al·lèrgens.

Breu descripció: Totes les persones tenen dret a disposar de la informació necessària per rebre una alimentació segura, és imprescindible que els establiments alimentaris informin correctament a les persones consumidores sobre els al·lèrgens continguts en els aliments que és venguin.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: