DECÀLEG DE BONES PRÀCTIQUES

Entitat:
Associació Catalana de Recursos Assistencials - ACRA
Descripció: 

Des d’ACRA, i des de les entitats i empreses associades, som conscients de la importància de les pràctiques i el treball que realitzem diàriament als nostres centres i empreses per arribar, dia a dia, a oferir una millor atenció a les persones. Per això volem anar un pas més enllà de les normes establertes i els processos i procediments professionals i ens hem compromès amb el Decàleg de Bones Pràctiques. http://www.acra.cat/ca/dec%C3%A0leg-de-bones-pr%C3%A0ctiques_39600