Decàleg energètic pel professional i el client

Entitat:
Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya
Decàleg Energètic pel professional i el client
Descripció: 

Foment i difusió d’un decàleg d’accions ambientals als establiments professionals i als seus clients. No es faran tríptics, seguint amb la línia de paper zero del Gremi, es farà difusió per mitjans digitals. Cada empresa podrà imprimir el decàleg per informar als clients, incloure-ho a la seva pagina web, i/o fer la difusió digitalment.