Del Excel al CRM – Del Paper al Digital

Descripció: 

L´objectiu és aportar noves eines per millorar la atenció al client i la productivitat en el subministrament de serveis. Reduir la compra i producció de paper i el malbaratament de tinta de impressora, sumant la optimització del temps, en la gestió de peticions,  al estar més controlades amb el CRM que indica totes les peticions pendents i els documents necessaris digitalitzats.

Abandonar les formes actuals de atenció al client, deixant de utilitzar el suport o apunts de incidències en arxius en paper o format excel, per incorporar un sistema online i en el núvol de internet per tindre accés sense necessitat de una sola maquina u ordinador, i millorar la vida dels treballadors al tenir eines que permeten ser més efectius a la feina i amb als clients. Reduir el consum de paper de 13.000 fulls anuals a 5.000 fulls de consum anual.