Desaparició progressiva dels suports físics de les pel•lícules aplicant noves tecnologies (via satèl•lit o fibra òptica)

Descripció: 

L’emissor envia la senyal al satèl·lit Hi pasat i aquest reenvia la senyal, amb el contingut, a tots els cinemes que tenen l’antena. O bé els continguts s’envien a través de fibra òptica.

L´objectiu es reduir el cost de transport i la contaminació i reduir els residus per la inexistència de còpies físiques.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: