Desconnexió elèctrica nocturna

Descripció: 

Alguns aparells electrònics mantenen un mínim consum elèctric innecessari que es pot eliminar per complet. 

L'actuació consisteix en implantar un sistema de desconnexió del consum elèctric passiu durant les hores de tancament de l'establiment (22h-7h)