Desenvolupar activitats de promoció i incorporar informació sobre valors naturals dels nostres espais verds als formats de comunicació interna i externa ja existents

Entitat:
Universitat de Barcelona UB
Descripció: 

Breu descripció:

Desenvolupar activitats de promoció i incorporar informació sobre valors naturals dels nostres espais verds als formats de comunicació interna i externa ja existents (LE-1.21).

Línia estratègica: conservació i divulgació dels valors naturals

Objectiu: apropar el patrimoni natural de la UB a la comunitat universitària i a la societat

Aquesta acció està formada per dues subaccions. Per una banda, preparar i incorporar informació sobre els valors naturals dels espais verds de la UB als formats de comunicació interna i externa ja existents (EspaiPDI, InfoPAS, MonUB, Revista La Universitat, Portal UB, UBTV). Es difondrà primerament la informació bàsica i posteriorment s’aniran afegint estudis més concrets que vagin realitzant investigadors de la UB.

Per l’altra, i a fi de fer arribar aquesta informació a més membres de la comunitat i al nostre entorn social i territorial, realitzar activitats que promocionin aquests valors. Aquestes activitats poden ser exposicions, visites, xerrades, etc.

Fases:

-       Contacte amb PDI que pugui desenvolupar recerca en els valors naturals dels espais verds de la UB.

-       Recerca d’informació sobre valors naturals dels espais verds (bibliografia, treball de camp, consulta a experts).

-       Disseny d’una proposta d’informació bàsica sobre els valors naturals d’aquests espais verds.

-       Incorporació de la informació als portals web i altres formats de comunicació existents.

-       Incorporació  de la informació a les pantalles informatives dels centres.

-       Disseny de proposta d’activitats de promoció dels valors naturals dels espais verds, i disseny del material de difusió d’aquestes (pòsters, díptics).

-       Realització de les activitats de promoció.

 

No es preveu contractació específica. S’ha de buscar el suport d’investigadors que, de forma voluntària, participin en l’elaboració promovent els seus projectes. Els costos derivats del material que sigui necessari pel desenvolupament de les activitats de difusió, especialment si es genera documentació en format paper (pòsters, tríptics) o si es generen exposicions (disseny gràfic, impressió i tasques de transport, muntatge i desmuntatge).

Indicadors de seguiment:

Nombre d’activitats de promoció dels valors naturals dels espais verds realitzades per curs acadèmic.