DESPLEGAMENT ISO 14001

Descripció: 

Promoure entre els agremiats la implantació del sistema de certificació ISO 14001 medi ambiental i posar en valor als agremiats que ja la tenen implantada. Aquest Sistema de gestió implementa processos respectuosos amb el medi ambient i amb la millora continua.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: