Diagnosi i orientació per a l’estalvi energètic

Descripció: 

Realitzar la diagnosi dels consums energètics dels establiments associats.

Fer pedagogia i explicar als establiments que les mesures que prenguin en estalvi energètic pot incidir directament en els pressupostos de la seva empresa i en el benefici comú de tota la ciutadania.