Diàlegs Ambientals

Entitat:
Associació Catalana de Ciències Ambientals - ACCA
Descripció: 

Breu descripció:

Els Diàlegs Ambientals són unes jornades anuals d’anàlisi i debat sobre les Ciències Ambientals a Catalunya.

Es tracta d’un cicle de diverses ponències temàtiques que reflexionen al voltant d’un eix central, i en les qual es confronten diverses visions per tal de generar, com el seu nom indica, un diàleg de sabers. L’objectiu de les jornades és posar sobre la taula els principals reptes ambientals i territorials del país i, a la vegada, aportar nitidesa sobre els aspectes clau on cal enfocar la recerca, les polítiques i els esforços sota el paradigma de la sostenibilitat.

És una activitat organitzada principalment per l’Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) i el Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), actualment, s’han realitzat cinc edicions en les quals s’han tractat temes tan diversos com la mobilitat, el turisme, l’agricultura urbana, els models territorials, l’autosuficiència, les propostes de decreixement, els riscos ambientals o l’economia circular.

Més informació:

http://dialegsambientals.cat/els-dialegs-ambientals/