Difusió d’activitats sobre sostenibilitat a la ciutat

Descripció: 
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: