Difusió de Consells Pràctics d’Estalvi Energètic

Descripció: 

Elaborarem un petit díptic, amb consells pràctics d’estalvi d’eficiència, per a que l’associat el pugui descarregar de la web www.gremibcn.cat  i el lliuri als seus clients, aconseguint, d’aquesta manera, un compromís per part de l’associat per a difondre-ho entre els seus clients que a la vegada son usuaris.