Difusió de guies de benestar i protecció dels animals

Entitat:
Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona
Descripció: 

Objectiu/s:

Educar i difondre material sobre tinença responsable d’animals entre la societat, dels drets dels animals i les obligacions de les persones.

Breu descripció:

 

-          Educar i difondre entre la societat en general a través dels centres veterinaris i les xarxes socials col·legials en la tinença responsable dels animals mitjançant la GUIA RÀPIDA DE TINENÇA RESPONSABLE http://xarxanet.org/sites/default/files/guia_rapida_de_la_tinenca_responsable.pdf

 

Aquesta guia pretén trencar falsos mites sobre la tinença d’animals com ara els beneficis de l’esterilització, informar sobre alguns drets dels animals per protegir-los i de les obligacions legals de les persones que hi conviuen.

-          Educar i difondre sobre les obligacions dels establiments de venda d’animals per ajudar en la seva protecció, lluitar contra la venda irregular de cadells, especialment els provinents de països d’Europa de l’Est i fomentar una adquisició responsable. També inclou consells a tenir en compte abans de decidir adoptar o comprar un animal.

Aquesta guia es pot descarregar a la pàgina Web col·legial i inclou un test per que els/les ciutadans/es puguin contestar un seguit de preguntes per determinar quin és l’animal que millor s’escau a les particularitats, temps i costums.

http://xarxanet.org/sites/default/files/guia_rapida_de_la_tinenca_responsable.pdf

http://www.covb.cat/ca/premsa/noticies/1070

Persona o àrea responsable: Comissió de Veterinaris i Veterinàries per al Protecció dels Animals.

Comissió assessora per a l’exercici de la clínica amb animals de companyia.

 

Calendari d’execució previst: Tot l’any a través de les xarxes socials (Web i  Facebook), mitjans de comunicació, Administració Pública  i als centres veterinaris amb la guia en suport paper.

Indicador/s:  10.000 unitats

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Es vol potenciar la difusió a través de les xarxes socials i comunicats on-line, i es preveu reduir les publicació en format paper. 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: