Difusió de polítiques de sensibilització ambiental

Entitat:
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Descripció: 

Objectiu/s:

Col·laborar en la difusió d’accions, activitats i polítiques de sostenibilitat ambiental amb les quals coopera el Col·legi per sensibilitzar als col·legiats i fomentar que puguin adherir-se i adaptar-les a la seva activitat tant professional com personal, creant així una xarxa de sensibilització més extensa que pot  arribar inclús al seu entorn familiar.

Breu descripció:

El Col·legi compta amb diversos canals de comunicació amb el seus col·legiats i grups d’interès  que pot utilitzar per fer arribar la informació i les campanyes de sensibilització que administració i empreses col·laboradores comparteixin amb el nostre organisme: newsletters, butlletí d’actualitat, revista digital i impresa, punts d’informació a les seus col·legials, pàgina web, xarxes socials, formacions físiques i online, etc.

El Col·legi analitzarà i seleccionarà en cada cas la eina de comunicació més adient per aconseguir el màxim índex de penetració i resposta entre el col·lectiu de gestors administratius. També dissenyarà la forma més eficient i pràctica perquè els col·legiats accedeixin a la informació i puguin fer-la servir de forma adequada.

 

Persona o àrea responsable:

Departament de Comunicació

 

Indicador/s: 

Número d’enviaments, índex de respostes i adhesions.

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

30% d’obertura i recepció de la informació

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: