Difusió guia “Rehabilita’m! Fes-me eficient i saludable”

Descripció: 

Difusió mitjançant WhatsApp de la nova guia "Rehabilita'm! Fes-me eficient i saludable". Amb aquesta guia s´informa als comerciants, de la nostra Associació, de la necessitat d'emprendre accions per la renovació energètica dels seus comerços. En visites posteriors, els conscienciarem i aclarirem els dubtes que els puguin sorgir.