Difusió guia “Rehabilita’m! Fes-me eficient i saludable”

Descripció: 

Difusió pels mitjans de comunicació que disposa l'Associació de cara als associats (comerciants), de la nova guia "Rehabilita'm! Fes-me eficient i saludable". Creiem que amb aquesta difusió a més de la posterior conscienciació que farem als comerciants, es compleix l'objectiu de facilitar al comerciant la necessitat d'emprendre decisions sobre la renovació energètica dels seus comerços.

La difusió s'ha fet mitjançant WhatsApp, que és el sistema més eficaç i que tots els associats sabem que reben les comunicacions i en la que interaccionem amb ells per tal que els expliquem en primera mesura de quines són aquelles informacions que els poden ser adients per les seves possibles actuacions. També en visites posteriors, s'acaben de perfilar aquells dubtes més "particulars" de cada comerç. L’acció també es planteja amb l’objectiu perquè els associats puguin incorporar alguna de les accions proposades com a mesures passives, actives o de millora de la salut i el confort.