D`INS

Descripció: 

Objectiu/s:

Realitzar cursos de formació per a capacitar professionalment a persones en risc d´exclusió social i que puguin treballar com a empleat/des en establiments de restauració.
Creació de llocs de treball per a persones en risc d´exclusió social tant a D´INS Restaurant com a D´INS Càtering.
Busquem potenciar l’alimentació equilibrada i saludable, reduir el malbaratament alimentari i promoure el consum de proximitat.

Breu descripció:

Escola d’hostaleria bàsica dedicada a la formació i inserció laboral. El projecte consisteix en la realització d’itineraris formatius i d’inserció sociolaboral dirigit a col·lectius joves, amb l’objectiu de capacitar-los professionalment com a empleats/des en establiments de restauració. Els itineraris inclouen formació tecnicoprofessional, pràctiques laborals en empreses i seguiment individualitzat per aconseguir la inserció laboral a l’empresa externa.


http://www.formacioitreball.org/escola-dhostaleria-dins/

Beneficis esperats:

X Ambientals       X Socials     X Econòmics 

Càrrec o àrea responsable: Albert Alberich

Calendari d’execució previst: Març 2013 - permanent

Recursos humans i econòmics:

Directora de Escola

Cap de Sala

Cambrer de Sala/Cafeteria

3 persones d’inserció a temps parcials

 

INGRESSOS

          307.518  

 ingressos Restaurant

          129.935  

 Ingressos curs

          174.250  

 Subvencions

               3.333  

 DESPESES

          285.875  

 Despeses personal

          136.014  

 Materials

 &nb