Direcció de tesines i tesis doctorals en l’àmbit de les Ciències Ambientals, l’ecodisseny i ecoinnovació

Entitat:
Inèdit, innovació per a la sostenibilitat
Descripció: 

Breu descripció:

inèdit és una empresa spin-off del Parc de Recerca de la UAB, i com a tal, manté una estreta vinculació amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i en concret amb els programes de màster i doctorat de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA).

Actualment inèdit co-dirigeix 5 tesis doctorals i aproximadament 6 tesis de màster per curs. 

Més informació:

http://icta.uab.cat/formacion/master.jsp

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: