Disminució de emissions i residus

Disminució de emissions i residus
Descripció: 

Substituir progressivament la maquinària de consum de combustibles fòssils que s’utilitza en els serveis de jardineria, forestal i neteja viària, per maquinària elèctrica.

Consum responsable de béns: maquinària, impremta, material d'oficina, productes vegetals, sorres, productes de neteja i roba de treball. Consum de paper reciclat a les oficines centrals, eliminació de plàstic d’un sol ús i compra de productes de neteja ecològics o no perillosos.

Treballar per aplicar el residu zero respecte les restes vegetals de la poda en un servei de jardineria o forestal.

Estudi dels proveïdors que tenim als serveis i intentar fer un canvi gradual cap a proveïdors socialment responsables.

Substituir progressivament els vehicles de consum de combustibles fòssils que s’utilitzen en els serveis per vehicles híbrids i elèctrics