DISSENY DE PRODUCTES PER A UN FUTUR SENSE RESIDUS

Descripció: 

1.DISSENY DE PRODUCTES PER A UN FUTUR SENSE RESIDUS

 

Breu descripció:

Disseny de productes per a un futur sense residus

 

http://www.talleresferica.com/ca/productes/


 

Beneficis:

 

Ambientals       Socials      Econòmics 

 

Vigència de l’actuació: Des de 2014

 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

5. Ús racional dels recursos

8. Progrés i desenvolupament