Dissenya l’espai al ritme de les teves necessitats

Entitat:
EASICUB ECO SL
Descripció: 

Descripció:

Sistema de construcció modular per peces de fusta,  dissenyat per la automatització, la optimització de producció, l’autoconstrucció i la implicació del client. És un sistema de fàcil transport i manipulació que permet crear habitacles per a diferents usos, amb il·limitades composicions, formes i mides.

El sistema EASICUB es compon d`un conjunt de peces de materials naturals, sans i reutilitzables que ofereix la possibilitat de construir a qualsevol ubicació respectant l`entorn.

Flexibilitat, adaptabilitat, il·limitades composicions  i de cost just. Totes les peces es poden reutilitzar. Eco eficiència.  Reducció al mínim de CO2 i de residus. Materials i producció a la CE.

 

Com un joc d’encaix de peces, dissenya l’espai al ritme de les teves necessitats.

 

El sistema es compon de peces unides mitjançant connectors metàl·lics i cargols, que permeten un fàcil encaix i desmuntatge amb tan sols un tornavís elèctric en el lloc on es vulgui ubicar l`habitacle.

Una de les principals avantatges del sistema, permet construir per fases, molt interessant pels marcs polític, econòmic i cultural actuals. Es pot donar el cas que un habitacle per a habitatge tingui una primera fase de 40 m2

 

En primer lloc, cal definir si volem un bé moble o immoble, depenent d`això ens haurem d`adaptar a la normativa corresponent. Si l`habitacle va ancorat a terra amb fonaments, té presa de llum, proveïment d`aigua pública i altres, la qual hem de considerar com bé immoble, com una casa tradicional, amb lo qual serà necessari una llicència per a la construcció i complir tots els requisits de la Llei d`Ordenació d`Edificis (LOE) i el Codi Tècnic d`Edificació). Ens caldrà per tant llicència d`obres i l`haurem de situar en un sòl urbanitzable.

Si parlem d`una casa ecològica i autosuficient en quan a llum, aigua, calefacció i altres, el tractament legislatiu que regirà l`habitacle serà el que preveuen els Articles 333-335 del Codi Civil. Per tant, queda eximit de gran part de la paperassa anterior, a efectes legals. No obstant això, necessitarem llicència d`ubicació de l`habitacle.

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: