Dissenyar i implantar activitats de conscienciació ambiental adreçades a tots els col·lectius que constitueixen la comunitat universitària

Entitat:
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB
Descripció: 

Breu descripció:

Per mitjà d’aquesta acció es duran a terme anualment un seguit d’actuacions amb l’objectiu de sensibilitzar la comunitat universitària de la UAB en relació amb diferents temes de repercussió ambiental com ara la gestió dels residus, l’estalvi d’aigua, la conservació del patrimoni natural, etc.
El format d’aquestes actuacions es dissenyarà en funció dels missatges que es vulguin difondre i també del col·lectiu específic a qui vagin dirigits. Algunes d’aquestes actuacions es podrien fer coincidir amb la celebració d’algun dels dies mundials del medi ambient: Dia Mundial de l’Aigua, Dia de la Terra, etc.
Alguns exemples podrien ser les caminades de descoberta de la xarxa de camins del campus, el butlletí de l’energia,...

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: