Distintiu Etiqueta Responsable

Descripció: 

Hem fet públics els nostres compromisos econòmics, socials i ambientals i la nostra gestió socialment responsable accedint al distintiu Etiqueta Responsable

http://masresponsables.org/etiqueta/?lang=ca

Aquest Distintiu identifica i posa en valor a aquelles empreses i organitzacions que aposten per una gestió responsable. En aquest sentit, l’Etiqueta Responsable recull la informació de la nostra actuació
transversal dins dels àmbits econòmic, social i ambiental, a través de les respostes als 10+1 criteris.

Obrim les nostres portes durant la Setmana de la Responsabilitat Social
per qui ens vulgui conèixer fomentant en tot moment la transparència i el diàleg amb grups d’interès.

http://masresponsables.org/rse/?etiqueta=221&lang=ca

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: