Divulgar la campanya de distintius ambientals dels vehicles menys contaminants

Entitat:
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Descripció: 

Objectiu/s:

Informar al ciutadà del significat i utilització dels nous distintius ambientals de classificació dels vehicles establert per la DGT a nivell nacional per minimitzar la contaminació ambiental a les ciutats.

Breu descripció:

En col·laboració amb la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’han dissenyat uns tríptics en versió paper i digital on s’expliquen les característiques dels quatre models de distintius ambientals.

La distribució d’aquests tríptics es farà des de les oficines de la Generalitat i també des de les oficines del Col·legi.

 

Persona o àrea responsable:

Departament de Comunicació

 

Indicador/s: 

Número de tríptics entregats: previsió de 20.000 al mes

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:

Edició de 65.000 tríptics durant el 2017

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: