Donació de dispositius tecnològics

Descripció: 

Descripció:

Tunstall Televida col·labora amb l’Obra Social Sant Joan de Déu de Barcelona, amb la donació de tecnologia per a diversos projectes.

En la política de Responsabilitat Social Corporativa de Tunstall Televida, l’àrea d’accions socials a la comunitat és especialment rellevant. En aquesta línia, Tunstall Televida ha arribat a acords amb centres especials de treball i amb diferents institucions, associacions i fundacions per afavorir la formació i la inclusió laboral de persones en risc social o de persones amb discapacitat. Així mateix, col·labora amb institucions públiques per construir o bé millorar entorns que facilitin l’atenció de la gent gran i/o amb discapacitat, i patrocina activitats que organitzen diferents ONGs.

Una acció emmarcada dins d’aquesta línia de col·laboració, seria la que va tenir lloc el passat 14 de juny del 2016. Es va organitzar una trobada amb l’Obra Social de Sant Joan de Déu per fer donació, en nom de Tunstall Televida, de 50 tauletes digitals. La finalitat és que aquestes tauletes puguin ser utilitzades en diferents projectes adreçats a la gent gran, persones amb problemes de salut mental i menors d’aquesta institució.

Aquesta tecnologia es destinarà a un seguit de projectes que l’Obra Social Sant Joan de Déu està desenvolupament en dos dels seus centres de la província de Barcelona:

• Parc Sanitari (Sant Boi de Llobregat):

o Servei de rehabilitació comunitària – Projecte SIL (Servei d’Inserció Laboral).

o Servei de voluntariat del centre.

o Centres de Menors Til·lers i Hospital d’Esplugues.

• Sant Joan de Déu Serveis Sociosanitaris (Esplugues de Llobregat):

o Aules digitals d’estimulació cognitiva.

o Tallers d’estimulació cognitiva per a persones residents.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: