Donació de material en desús

Entitat:
Barcelona de Serveis Municipals S.A., B:SM
Descripció: 

Breu descripció:

Donació del material derivat del trasllat a les noves Oficines corporatives de B:SM del carrer Calàbria 66

El trasllat de les oficines corporatives de Gran via de Carles III i Rosa Sensat al carrer de Calàbria va suposar l`augment d`algunes fraccions de residus com el paper, els dispositius electrònics, etc., que es van tractar a través de gestors de residus autoritzats.

Però el trasllat també va comportar una renovació del mobiliari d’oficines que va ser reaprofitat per altres instal·lacions de l`empresa i de l`Ajuntament. La resta del mobiliari va ser donat al servei Pont Solidari de la Fundació Banc de Recursos, per als seus projectes de reutilització d`equipaments els quals, a la vegada, també fomenten el respecte cap al medi ambient.

Igualment en el desmuntatge de la biblioteca de l`antiga seu tots els llibres es van donar a la Fundació Pare Manel per als seus projectes educatius.

Col·laboradors

Gestors de Residus

Pont Solidari

Fundació Pare Manel

Indicadors associats

Poden ser qualitatius o quantitatius, de procés o de resultat.

 

Document: