Donacions a diferents fundacions

Descripció: 

- De cada reserva rebuda de les habitacions individuals, es dóna 1€ a la Fundació IReS, Make a Wish i a l’hospital infantil Sant Joan de Déu.
- A més, s’organitzen visites al hostel per al joves emprenedors de la Fundació IReS, alguns dels quals han aconseguir treballar amb nosaltres. També, hem fet aportacions per les beques Click de la mateixa fundació
- Donació del menjar sobrant dels esdeveniments, activitats i càterings a la Parròquia de Sant Martí del Clot.

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: