Drap - Art’15. Festival Internacional de Reciclatge Artístic de Catalunya

Descripció: 
El festival es desenvolupa en 8 modalitats: Exposició col·lectiva, intervencions en l’espai públic, tallers,
fires, espectacles, audiovisuals,
cinema i
conferències. E
s una mostra del que es pot fer creativament
amb materials de rebuig i engresca a la gent en general a reduir, reutilitzar, reciclar i consumir més
responsablement a l’hora de donar a conèixer el treball dels artistes que treballen
amb materials de
rebuig i a donar una sortida econòmica a la seva feina, venent les seves obres en l’exposició i es fires
que organitza en el marc del festival.
Més informació
:
www.drapart.org
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: