e-WIS amb la ciutadania

Entitat:
e-WIS
Descripció: 
Vetllar per la seguretat d’informació a destruir mantenint un compromís amb el medi ambient.

Des de l’Ajuntament, el ciutadà/ana podria deixar els seus dics durs i material sensible per destruir de forma segura, dins d’un recinte municipal i sota vigilància d’alguna persona.
Actuacions relacionades amb les línies d’acció: