Ecoauditoria energètica

Entitat:
Ateneu l'Harmonia
Descripció: 

Ecoauditoria energètica

 

Breu descripció:

A partir de la diagnosi i propostes de l’associació Barnamil, es prenen mesures de racionalització i estalvi en climatització.

 

 

Beneficis:

  x  Ambientals El menor consum energètic contribueix a la disminució de l’impacte ambiental en la generació d’energia.

X  Socials La difusió de les mesures preses es fa extensiva a la societat que l’envolta donat que predica amb l’exemple

x  Econòmics Les bones pràctiques generen estalvis a les factures de consum

Vigència de l’actuació: 2015-2016

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat:

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent. Línia estratègica 5: Estalviar recursos naturals i aconseguir la màxima eficiència en la seva producció, distribució i ús, en especial de l’aigua i l’energia.

9. Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la corresponsabilització amb coneixement de causa. Línia estratègica 1: Estendre la cultura de la sostenibilitat a tota la ciutadania. Avançar de la informació al coneixement i a l’acció responsable, individualment i col·lectivament. Predicar amb l’exemple.