Economia circular i Prescripció sostenibilitat

Economia circular i Prescripció sostenibilitat
Descripció: 

Posar en coneixement als associats el seu poder prescriptiu com a projectistes, així com donar a l’abast les eines de recerca adequada per a assolir aquest objectiu.

Els associats a ASINCA, en qualitat de projectistes, tenen la capacitat, no només de duu la sostenibilitat al seu dia a dia, sinó també d’externalitzar-la al camp de l’execució dels projectes, prescrivint solucions amb caràcter més sostenible, així com l’aprofundització en l’economia circular, com pot ser per exemple el reaprofitament de terres.