Edifici BIKE-FRIENDLY

Descripció: 

Objectiu/s:

Fomentar l’ús de a bicicleta per anar a treballar

Breu descripció:

Campanya de comunicació per fer saber que les bicicletes són ben rebudes a l’edifici; habilitar una porta lateral per accedir a l’edifici per facilitar l’entrada de bicicletes; facilitar espais dins de l’edifici per aparcar la bicicleta.

Persona o àrea responsable: Comunicació i Màrqueting

Calendari d’execució previst: gener-setembre 2017 +  campanyes periòdiques

Recursos humans i econòmics: propis

 

Indicador/s: nombre de bicicletes a l’edifici

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: augment del 5%

 

 

Actuacions relacionades amb les línies d’acció: