Educació per a la sostenibilitat: Execució del Programa d’Educació per la Sostenibilitat 2014-2020 (PExS)

Entitat:
AMB - ·rea Metropolitana de Barcelona
Descripció: 

Breu descripció:

Eix transversal a la resta d’eixos del PSAMB.

Execució del Programa d’Educació per la Sostenibilitat 2014-2020 (PExS)

L’objectiu principal és establir les línies estratègiques que han d’orientar les accions en educació per a la sostenibilitat de l’AMB, especialment, les centrades en aigua, residus, canvi climàtic i energia i salut ambiental, així com la incorporació de noves activitats relacionades amb altres àmbits de la sostenibilitat.

EL PExS parteix de l’experiència de l’AMB de 20 anys d’educació ambiental i incorporar les tendències actuals, destacant l’aposta de la UNESCO, que representa un avanç des de l’educació ambiental, basada en la transferència d’informació a la sensibilització a l’anomenada educació per a la sostenibilitat, que reforçaria la capacitació  i reflexió crítica dels ciutadans i ciutadanes per prendre part en els processos de presa de decisions en el context actual d’incertesa i canvis constants.

En la pràctica, a més d’aplicar noves tècniques pedagògiques, implica reforçar els vincles amb el territori metropolità (comunitat educativa, ajuntaments metropolitans i entitats) i introduir nous paradigmes socioambientals tals com el canvi climàtic o la resiliència i col·laborar estretament amb la comunitat científica i tècnica per afavorir la transferència de coneixements.

Més informació:

http://www.amb.cat/web/medi-ambient/sostenibilitat/educacio-per-a-la-sostenibilitat/programa-compartim-un-futur-